Zoek
IOP

Zodra de leerling bij het Praktijkonderwijs toegelaten is, wordt een begin gemaakt met een Individueel Ontwikkelingsplan.
Vanuit de beschikbare leerlingengegevens maakt de orthopedagoog een startdocument van elke nieuwe leerling ten behoeve van de mentor.
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar maakt elke mentor een individueel ontwikkelingsplan (IOP) voor
iedere leerling van zijn mentorgroep. Dit plan wordt rond de herfstvakantie met de leerling en zijn ouders/verzorgers besproken. Ouders/verzorgers en/of leerling kunnen in dit plan nog wijzigingen voorstellen waarna het definitief wordt.
In de coachingsgesprekken, leerlingbesprekingen, schoolloopbaangesprekken, rapportbesprekingen en andere
overlegmomenten zal dit IOP steeds als uitgangspunt dienen. Zo proberen wij op onze school per leerling en samen mét de leerling individuele eindtermen te bepalen.
Voor alle leerlingen wordt twee keer per jaar een leerlingenbespreking gehouden. De gehele mentorgroep wordt
besproken door de leerkrachten en de orthopedagoog. Dé onderlegger bij deze bespreking is het individueel
ontwikkelingsplan. Voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben, wordt een plan van aanpak voorgesteld. Zo’n
handelingsplan wordt opgezet door orthopedagoog, mentor en/of coördinator en wordt met de leerling en zijn/haar ouders besproken. Met name de mentor geeft uitvoering aan deze extra zorg. Door overleg met de leerling, een coördinator, de orthopedagoog en/of met de ouders/verzorgers en de mentor wordt het handelingsplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
BHC-Praktijkonderwijs | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@proboxtel.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV