Zoek

mobiNuke

Minimaliseren
Entree opleiding

Mbo-diploma Entree (niveau 1)
In het schooljaar 2005-2006 startte het Praktijkonderwijs, met goedkeuring van het ministerie van OC en W en de inspectie van het voortgezet onderwijs met het opleiden tot het diploma AKA-niveau-1, tegenwoordig het Entree-diploma. Omdat
deze mbo-diploma’s alleen uitgereikt kunnen worden door ROC of AOC heeft onze school examenovereenkomsten
gesloten met ROC Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch en AOC-Boxtel om deze examinering en diplomering mogelijk te maken.
De voorbije schooljaren hebben ons geleerd dat meer dan  70 % van de leerlingen met een mbo-diploma onze
school verlaat. Deze opleidingstrajecten worden grotendeels vooraf in overleg met de leerling en ouders/verzorgers vastgelegd in een opleidingsplan. De niveau-1-opleiding bestaat voor een groot deel uit praktische vaardigheden.
Voor de theoretische ontwikkeling worden de vakken Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en burgerschapskunde
geëxamineerd.
De beroepspraktijkvorming in de vorm van bedrijvenstage speelt een belangrijke rol in het opleidingstraject.De
scholing/opleiding vindt volledig plaats binnen het Praktijkonderwijs en de stagebedrijven.
BHC-Praktijkonderwijs | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@proboxtel.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV