Zoek
Praktijkvakken

Praktijkvakken
In de 1e fase van de onderbouw krijgen de leerlingen les in technieken en verzorging. In de 2e fase van de
onderbouw gaat het om sectororiëntatie op de afdelingen metalektro, mode/commercie, handel en administratie,
transport/logistiek, tuinbouw, verzorging en bouwtechniek. De praktijkvakken worden in de vaklokalen gegeven in
samenwerking met vmbo-vakdocenten.
Het aantal praktijkuren per week bedraagt 10 voor de 1e fase en 14 voor de 2e fase.
In de bovenbouw (fase 3, 4 en 5 stageklas) zijn afhankelijk van het IOP 10 praktijkuren per week. Een bovenbouwleerling heeft twee of drie verschillende praktijkvakken, zodat hij/zij meer gelegenheid heeft zich in de door hem/haar gekozen richting te bekwamen. In de bovenbouw wordt de keuzemogelijkheid nog uitgebreid met tuinbouw en facilitair werk.

De praktijklessen
Zoals reeds vermeld worden de praktijklessen gegeven in symbiose, samenwerking met het vmbo
en Helicon (AOC). Alle leerlingen krijgen per week minimaal tien lesuren praktische vorming.
Over het algemeen zijn in deze praktijklessen twee leraren aanwezig; één vmbo-vakleraar en één leraar
of onderwijsassistent van het Praktijkonderwijs. De taken tussen de vmbo-leraren en het
Praktijkonderwijs zijn zo verdeeld, dat de vmbo-leraar primair verantwoordelijk is voor de technische,
organisatorische en vakinhoudelijke uitvoering van de les en de begeleider van het Praktijkonderwijs primair voor de didactische en pedagogische gang van zaken. De mentor van het Praktijkonderwijs is degene met wie de ouders/verzorgers en leerlingen communiceren.
Voor elk vakgebied is binnen het Praktijkonderwijs een coördinator aangewezen die ook verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de lessen heeft.

Minimaliseren
BHC-Praktijkonderwijs | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@proboxtel.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV