Zoek
Inspectie

Het Praktijkonderwijs valt onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Vandaar dat de school ook onder de
inspectie op het voortgezet onderwijs valt. De inspectie ziet vooral toe op de kwaliteit van het onderwijs. In januari
2007 heeft de inspectie onze school onderworpen aan een schooltoezicht en daarna in januari 2008 tijdens een
bestuursgesprek was de aandacht vooral gericht op kwaliteitszorg en de opbrengsten van het onderwijs.
De kwaliteitskenmerken zijn in een verslag vervat; dat inspectieverslag is op school in te zien.

Bovendien is er een inspectiesite genaamd “www.scholenopdekaart.nl”;

ook hierop zijn de resultaten van BHC-Praktijkonderwijs terug te vinden.
Op de meeste onderzoekspunten heeft het Praktijkonderwijs Boxtel zeer positief gescoord.
De website van de inspectie vo is: www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl

Voor vragen over onderwijs telefonisch:
0800 – 8051 (gratis)
Onderwijs Rayon VO-1302
Rijksinspectiekantoor
Postbus 530
5600 AM EINDHOVEN
Telefoon: (040) – 219 70 00
Bezoekadres: Zernickestraat 6, 5612 HZ Eindhoven
BHC-Praktijkonderwijs | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@proboxtel.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV