Zoek
Algemeen

Op het Baanderherencollege staat de leerling centraal. De leer- en leefomgeving is zodanig dat de leerling zich er thuis voelt. Hij wordt aangesproken op zijn talenten en begeleid naar een zelfstandige wereldburger. Respect voor elkaar en een veilige schoolomgeving zijn daarbij belangrijk.

De leerling ontwikkelt waarden en normen die op katholieke grondslag zijn gebaseerd. Op de school zijn leerlingen uit alle bevolkingsgroepen welkom en er is respect voor personeelsleden en leerlingen met andere levensovertuigingen. De school biedt de leerling een opleiding die bij zijn capaciteiten en interesses past. Dit maakt het hem mogelijk de school gemotiveerd te doorlopen en gediplomeerd of gecertificeerd te verlaten. De leerling van het Baanderherencollege is daarna in staat een opleiding te volgen in het middelbaar beroepsonderwijs op een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), of een school met hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), of instromen op de arbeidsmarkt.


BHC-Praktijkonderwijs | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@proboxtel.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV